Phán Quyết của Toà Trọng Tài: Những Hệ Quả Pháp Lý đối với Tranh Chấp Biển Đông

Biên tập viên: Theo đề nghị của nhiều độc giả và cộng tác viên, từ năm 2018, bên cạnh chuyên mục Diễn đàn giới thiệu những nghiên cứu/bình luận đa chiều của cả học giả Việt Nam và quốc tế, Dự án Đại Sự Ký Biển Đông sẽ dành riêng một không gian trên website Dự án để giới thiệu toàn văn hay thông tin về những nghiên cứu Biển Đông của các tác giả người Việt trong và ngoài nước được công bố trên các tạp chí học thuật phù hợp với bốn hướng đi của Dự án: (1) Hồ sơ chủ quyền ở Biển Đông; (2) Diễn biến thực địa; (3) Các yêu sách biển và Luật Biển quốc tế; và (4) Quản lý và giải quyết tranh chấp.

Chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu sớm nhất sau khi bài báo được công bố. Nếu chúng tôi để sót, mong tác giả hay độc giả báo cho chúng tôi biết để chúng tôi kịp thời giới thiệu tới cộng đồng. Mọi liên hệ xin gửi về địa chỉ email sukybiendong@gmail.com.

——————

Award of the Republic of Philippines v. the People’s Republic of China: Legal Implications on the South China Sea Disputes

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh

Asian Yearbook of International Law Vol. 21: pp. 34 – 48

bn-oy363_carpio_p_20160717123250

Introduction:

Initiated in January 2013, after more than three years, on 12 July 2016, the Arbitral Tribunal established in accordance with Annex VII of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) issued its final award on the case over some aspects of the South China Sea (SCS) disputes between the Philippines and China. Whether one likes it or not, the South China Sea case marked the first attempt to settle the differences between the parties by peaceful means within the current rules-based order. The legal arguments of both parties to the case, the reasoning and conclusions of the arbitral tribunal carry enormous legal implications for the SCS disputes. This paper will first summarise the subject matter, procedural aspects and the conclusions of the award in the case filed by the Philippines against China. It then analyses the legal implications of the award on substantive and procedural aspects of the scs disputes. With regard to the substantive aspect, the paper will examine the impacts of the award on both the sovereignty and maritime disputes in the SCS. In respect of the procedural aspect, the paper will explore the contribution of the award to dispute settlement and management of the SCS disputes.

Tải toàn văn bài báo tại Nguyen Thi Lan Anh (2017) Award of the Republic of Philippines v. the People_s Republic of China- Legal Implications on the South China Sea Disputes (signed)

———-

Tư liệu liên quan:

https://daisukybiendong.wordpress.com/tag/vu-kien-philippines-trung-quoc/

Advertisement

One thought on “Phán Quyết của Toà Trọng Tài: Những Hệ Quả Pháp Lý đối với Tranh Chấp Biển Đông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.