Phát Biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Những Ý Kiến, Thông Tin Gần Đây liên quan đến Hoạt Động Dầu Khí của Việt Nam 28/7/2017

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Ngày 28 tháng 7 năm 2017

1_483643

Chiều 28/7/2017, trả lời câu hỏi của phóng viên về những ý kiến, thông tin gần đây liên quan đến hoạt động dầu khí của Việt Nam với đối tác Tây Ban Nha, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu:

 “Hoạt động dầu khí liên quan của Việt Nam diễn ra tại khu vực biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam và cùng nỗ lực đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và hợp tác ở Biển Đông.”

Nguồn tin gốc: https://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/pbnfn/ns170731152203

———-

Xem các bài khác trong cùng chuyên mục:

https://daisukybiendong.wordpress.com/category/san-pham-cua-chung-toi/bo-tu-lieubien-nien-su-kien/theo-buoc-cac-nha-lanh-dao-viet-nam/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.