Lá thư của ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa gửi Liên Hợp Quốc ngày 18/1/1974, một ngày trước hải chiến Hoàng Sa

Ngày 18/1/1974, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc đại diện cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã gửi thư đến chủ tịch Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc Gonzalo J. Facio, bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và lên án việc Trung Quốc xâm nhập Hoàng Sa là bất hợp pháp. Dưới đây là toàn văn lá thư.

01 02 03 04Nguồn: Thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.