Biển Đông trong Tuyên Bố Chung Hội Nghị Ngoại Trưởng G7 Ngày 23/4/2018

Nguồn: Trang thông tin chính thức của Hội nghị G7 Ngày 23 tháng 4 năm 2018 Trong hai ngày 22 và 23 tháng 4 vừa qua, tại thành phố Toronto của Canada đã diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng của 7 quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới là Canada, Pháp, … Continue reading Biển Đông trong Tuyên Bố Chung Hội Nghị Ngoại Trưởng G7 Ngày 23/4/2018

Advertisement