Tổng Hợp Thông Tin Và Bình Luận Xung Quanh Vụ Việc 25 Cuốn Sách Cổ “Biến Mất” Khỏi Viện Nghiên Cứu Hán Nôm

I. Viện Nghiên cứu Hán Nôm Đang Tìm Kiếm 25 Cuốn Sách Cổ "Biến Mất Khỏi Kho Lưu Trữ" Tác giả: Khải Mông | Truyền hình Quốc hội Việt Nam ngày 21/12/2022 Trong số sách quý hiếm bị mất, có sách độc bản chưa được sao chép, có sách liên quan đến chủ quyền biển … Continue reading Tổng Hợp Thông Tin Và Bình Luận Xung Quanh Vụ Việc 25 Cuốn Sách Cổ “Biến Mất” Khỏi Viện Nghiên Cứu Hán Nôm