Cập Nhật Diễn Biến Tại Các Sân Bay Quân Sự Trung Quốc Gần Việt Nam

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, máy bay không người lái WZ-7 Soar Dragon đã được nhìn thấy ở sân bay quân sự Suixi ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hồi tháng 9/2020 và lần cuối cùng là tháng 12/2020 qua ảnh vệ tinh. Dữ liệu ảnh vệ tinh hồi tháng 11/2020 do … Continue reading Cập Nhật Diễn Biến Tại Các Sân Bay Quân Sự Trung Quốc Gần Việt Nam