Thông Báo

Do một số cộng tác viên và thành viên trong nhóm Bản Tin Biển Đông gặp một số sự cố đột xuất, chúng tôi đã không thể xuất bản Bản Tin Biển Đông tuần này.

Xin cáo lỗi cùng độc giả và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.

Những thông tin có tính khẩn cấp hay quan trọng có tính bước ngoặt, chúng tôi vẫn cập nhật trên Facebook của Dự án tại https://www.facebook.com/daisukybiendong.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Trân trọng,

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.