Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản về Tự Do Hàng Hải ở Biển Đông

Ấn phẩm dưới đây được soạn bởi Eleanor Freund từ Trung tâm Khoa học và các vấn đề quốc tế Belfer thuộc trường Harvard Kennedy, giới thiệu một cách dễ hiểu những kiến thức và khái niệm cơ bản liên quan tới các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông. Ấn phẩm cũng phân tích tính chất pháp lý của mỗi hoạt động tự do hàng hải mà Mỹ đã tiến hành trên Biển Đông trong năm 2016.

This slideshow requires JavaScript.

Tải toàn văn ấn phẩm ở https://maritimearchives.files.wordpress.com/2017/07/eleanor-freund-2017_freedom-of-navigation-in-the-south-china-sea_a-practical-guide-signed.pdf

Advertisement

One thought on “Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản về Tự Do Hàng Hải ở Biển Đông

  1. […] Về bài viết của TS Trần Công Trục đăng trên báo Giáo Dục VN: Phải chăng cuộc “chiến tranh pháp lý” trên Biển Đông đã mở màn? Một học giả nghiên cứu Biển Đông gửi tin nhắn cho Tiếng Dân: “Bác Trục đặt câu hỏi như thế là chưa chính xác, bởi Mỹ đã thực hiện tự do hàng hải đi xuyên qua đường cơ sở thẳng của TQ từ năm ngoái. Điểm mới năm nay là tần suất chương trình tự do hàng hải dày đặc hơn, thường xuyên hơn. Ấn phẩm dưới đây tổng hợp thông tin về các hình thức của chương trình tự do hàng hải mà Mỹ đã thực hiện: Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản về Tự Do Hàng Hải ở Biển Đông“. […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.